Bibeldagen

Onsdag 18 oktober 09.30-16.00 i Pingstkyrkan Uppsala

Teologisamtal - grundmurad eller grundlurad

”Utan överläggning går en plan om intet, med många rådgivare lyckas den. Glad blir den som kan ge svar — vad är bättre än ett ord i rättan tid!”

Ord 15:22–23

Som församlingsledare måste vi alltid vara beredda att svara var och en som kräver besked. Därför behövs en gemensam diskussion och initierade samtal. Förra årets bibelsamtal blev mycket mer än en intressant dialog för stunden. Vi blev genom vår teologidag bättre rustade när de aktuella frågorna sedan tog eld i offentligheten. Vi som var med i bibelsamtalet visste ”hur landet låg” och kunde därför tryggt hantera frågorna när vi avkrävdes svar i församlingarna och i offentligheten.

 

På mångas begäran och önskan inbjuder vi till en liknande dag även i år. Vi välkomnar till ett forum för fördjupande bibelsamtal där föreståndare och medarbetare med övergripande ledningsansvar deltar.

 

”Vad säger Bibeln?” är grundfrågan när vi närmar oss komplicerade och laddade ämnen. Därför är bibelsynen helt avgörande! Årets samtalsämne är ”Bibelsynen -grundmurad eller grundlurad”.

 

Gästtalare är Stefan Gustavsson som är en internationellt känd apologet, debattör och talare. Han är utbildad teolog, högskolelektor och författare av böckerna Kristen på goda grunder, Gör som Gud – bli människa, Skeptikerns guide till Jesus (del 1 och 2) och Behöver tron försvaras? Manifest för kristen apologetik.

 

Vi möts Onsdag 18 oktober 09.30-16.00 i Pingstkyrkan Uppsala. För att kunna bjuda dig på mat och fika behöver vi veta att du kommer. Anmälan skickar du till pastor@uppsalapingst.se.

 

Förväntansfullt!
Dan Salomonsson

magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram