Så funkar Uppsala Pingst

VI ÄR SÅ GLADA ATT DU ÄR HÄR!
Pingstkyrkan i Uppsala är en kristen kyrka för ”vanligt folk” och hela livet får plats. 
Budskapet ur Bibeln ger kraft att leva livet fullt ut. Kyrkan är i första hand inte en byggnad utan en gemenskap. 
Hit är du välkommen oavsett vem du är och var du befinner dig i livet.
Välkommen hem
Välkommen att bidra
välkommen till överlåtelse
välkommen att tro
Vanliga Frågor

En plats för verklig vänskap

Det vi söker är inte bara en trevlig attityd och allmän vänlighet. Vi söker vänskap! Verklig vänskap förändrar hela vårt liv. Pingstkyrkan är mötesplatsen där du kan vara en verklig vän. Dynamiken som finns i att visa vänlighet och omtanke är att vi samtidigt får vänner. När du ler får du ett leende tillbaka. När du erbjuder vänskap får du en vän.

Pingstkyrkan är en stor församling med mycket folk. Tittar du närmare kommer du att upptäcka att den stora församlingen består av många små gemenskaper, Ingen kan känna alla men alla känner några.

Oavsett om vi bor ensamma, delar boendet med kompisar eller familjen så behöver vi vänner. Det enda sättet att få en vän är att vara en och att våga ta steget för att öppna för verklig vänskap. När du besöker Pingstkyrkan är det tillräckligt många på plats för att du länge kan vara ganska anonym. Detta är en fördel om man bara känner sig för. Men nästa steg är att man lär känna andra och att man kopplar till några som undrar hur du har det och märker om du inte är på plats. Syskon får man och vänner väljer man! Som Jesustroende är vi alla syskon. Detta innebär inte att alla funkar med alla. Man måste hitta några att enkelt umgås med. I Pingstkyrkan finns både olika kulturer och människor i olika åldrar. Man kan nästan lova att det finns någon eller några som passar perfekt in i det du förväntar av dina vänner. Samtidigt är vänkretsen i kyrkan inte en sluten gemenskap som bara odlar likheter och gemensamma intressen. Idealet är att gruppen av vänner är beredda att vara öppna och ta in nya personer och därmed öppna för nya dimensioner av vänskap.

Pingstkyrkan fungerar så att det mesta av vänskapsrelationer och kontakter uppstår spontant och naturligt när olika människor träffas. En vanlig gemenskapsform är att man går ut och fikar eller äter tillsammans i anslutning till det som händer i kyrkan. Det finns massor av trevliga kaféer och restauranger i centrala stan runt kyrkan. För att underlätta detta har vi något vi kallar för After Church där vi samarbetar med ett bra utbud av restauranger i stan. Det finns kuponger att hämta i foajén för dessa restauranger. På så sätt blir det också lättare att bjuda någon som kanske är ännu nyare än du själv!

Samtidigt som det mesta av vänskapskontakter sker på eget initiativ skapar församlingen olika sammanhang där personer enkelt kan koppla till varandra. För att hitta mer information om församlingens olika verksamheter kan du klicka här. Vill du istället gå direkt till kalendern för att se vilket som är nästa tillfälle kan du klicka här. Om du vill ha information om mindre bön- och gemenskapsgrupper kan du också prata med värdarna i kyrkans foajé eller kontakta församlingens kontor.

Om du söker en mindre gemenskap mitt i den stora massan av människor är det naturligt att du anknyter an till någon av alla grupper som jobbar ideellt inom olika områden i församlingen. Arbetsgemenskapen har den fördelen att man enkelt kommer i positiva och goda samtal vilket i sin tur öppnar för vänskap. Vill du veta mer om teamverksamheten kan du klicka här.

Grunden för alla mindre gemenskaper i kyrkan är hemmen. Oavsett om du bor i den stora rymliga villan eller delar ett trångt studentboende är det hemmet som är basen för vänskap. Missa inte välsignelsen att stå värd för andra människor som likt dig själv söker mer än bara vänlighet. Vi söker alla vänskap!

Den som gör något gör skillnad

Allt som finns i Pingstkyrkan är skapat av människor som satsat frivilligt av tid och pengar. Varje stol i kyrkan, varje tegelsten och glasruta är betald av personer som gjort en insats för det de tror på. Samtidigt är den största insatsen det som görs för människor i fattiga och socialt utsatta lägen. Både på hemmaplan och utomlands driver Pingstkyrkan ett omfattande socialt arbete. Få saker är vackrare än människor som osjälviskt satsar för andra. Alla är välkomna att bidra med tid och resurser för att förverkliga visionen att göra världen bättre. Du behövs och andra behöver dig!

Man behöver inte vara medlem för att Pingstkyrkan skall vara navet i ett personligt, ideellt engagemang. Vill du satsa delar av din tid för att hjälpa andra så är du välkommen. Kanske har du också en specifik professionell kunskap som du vill välsigna andra med? Församlingen behöver alla olika kompetenser för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Om du kanaliserar din generositet genom församlingen kan du lita på att varenda krona och minut går till det som är avsett.

Är du intresserad av att hugga i och göra en insats men inte riktigt vet hur du skall göra kan du ta en enkel kontakt med någon av de personer som är ansvariga för de olika teamen i församlingen. Av dem kan du få information om vad som behöves göras. Samtidigt kommer den du pratar med att vilja lyssna in dig. Kanske du har sett något som behöver göras och också är villig att hjälpa till just där. Berätta gärna vad du är bra på eller inom vilket område du skulle vilja göra en insats.

Den goda atmosfären i församlingen skapas av att vi BER och GER. Jesus säger att vi kan lita på att Gud är generös och vill ge oss det bästa. Därför uppmanar han oss att ”Be, så skall ni få” (Matt 7:7). En likadan mening, så när som på en bokstav, visar konsekvensen av en positiv Gudsbild: ”Ge, så skall ni få” (Luk 6:38). Be och ge! Detta säger Jesus i sammanhanget där han undervisar om generositetens hemlighet. ”Ge,så skall ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.” Att ge är alltså en återspegling av Guds generositet.

Här kommer tanken in om att ge tio procent av inkomsten tillbaka till Gud. Tio procent till församlingen av det man tjänar har genom generationer varit nyckeln till att få den egna ekonomin sund. Texterna i Bibeln rekommenderar tiondet som en välsignad princip. Det är alltid det bästa vi bär till Herrens hus. Verklig generositet ger det bästa och finaste. Det var den första inkomsten och den bästa delen av skörden man skulle bära till Herren (2 Mos 23:19), inte det som blir över när man tagit det bästa åt sig själv. Genom att det personliga givandet följer en fast ordning så visar vi att generositeten och tacksamheten till Gud inte följer konjunkturen eller humöret. Guds frikostighet är lika stor i alla lägen. Genom generositet i relationen till församlingen banar vi väg för Guds välsignelser in i vårt eget liv.

"Det här är min kyrka!"

När man kommer första gången till kyrkan är Uppsala Pingst troligtvis bara en församling bland alla andra. Ganska snabbt blir man delaktig i olika arrangemang och aktiviteter. Detta är bra, men det finns ytterligare ett steg som faktiskt betyder mycket. Steget att överlåta sig till medlemskap är att gå från att allmänt vara i kyrkan till att Pingstkyrkan är ”min församling”. Genom ansvaret och delaktigheten på djupet öppnas en ny dimension. Man är inte längre en expertkommentator på läktaren, man är på planen mitt i matchen. Oavsett om det är medgång eller motgång är det ändå ”min församling”. Man är med i laget och har ett ansvar som gör gott och som berör på djupet i den egna vardagen.

Att bli medlem i Pingstkyrkan i Uppsala innebär inte i första hand att namnet hamnar i ett medlemsregister. Överlåtelsen är något som går på djupet. Som medlem är det inte ”de” i församlingen. Det är ”vi” i min församling. Grundtanken med en församling är inte bara att man formellt är med i en förening. Det svenska ordet medlem skulle kunna vara hämtat från Bibelns tanke om för samlingen. Man är med-lem. En medlem är med!

När Bibeln talar om församlingen finns en bild av församlingen som en kropp med många delar. Trots att alla lemmar är olika bildar de ändå en och samma kropp. En medlem är någon som finns i relation till de andra ”lemmarna”. Man är inte på distans och betraktar, man är mitt i gemenskapen. Pingstkyrkan i Uppsala är inte perfekt men för varje medlem som överlåter sig till gemenskapen blir den bättre. Under vissa tider i livet är det du som bär församlingen. Under andra tuffare tider är det församlingen som bär dig.

Här kan du kontakta kyrkan och berätta att du vill gå med

Namn(Obligatoriskt)
Adress(Obligatoriskt)
Medlem

Tron är grunden...


Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se

Värderingar är som fingeravtryck, de sätter spår på allt du berör. Var och hur du än möter församlingen så sätter den spår som berättar om en levande tro på Jesus.

Pingstkyrkan i Uppsala skulle vara osynlig i veckan och obegriplig på söndagarna om det inte fanns en klar och tydlig kärna av tro och värderingar. Man skulle kunna likna Uppsala Pingst vid en avokado. Det första lagret är mjukt och där finns en gemenskap där alla kan vara med. Samtidigt finns det en tydlig och klar kärna av värderingar som baseras på Bibeln. Tron som församlingen bär är väldefinierad. Någon har sagt: ”Den som inte står för något faller för allt. För att undvika denna fälla har församlingen en tydlig bibelbaserad tro som hörs varje söndag i talarstolen. Varmt välkommen på gudstjänst varje söndag kl 11.00!

Vanliga Frågor

Vi vet att det kan finnas många frågor när man ska gå till en ny kyrka för första gången. Här kommer ett gäng svar på de vanligaste frågorna:

Var finns information om kyrkan?

All information finns här på församlingens hemsida och i sociala medier där du hittar oss under användarnamnet @uppsalapingst. Om du vill fråga eller få personliga svar kan du vända dig direkt till någon av värdarna som finns i kyrkans foajé. Självklart kan du också ringa eller maila till kyrkans kontor om det är något du undrar över. 
Kontaktuppgifter hittar du här.

Finns det en klädkod om man besöker kyrkan?

Nej, tvärt om! Det är OK att vara klädd precis så som du själv vill. Fokus är gudstjänsten inte kläderna. Några klär upp sig andra är fritidsklädda.

Vilken musikstil är det i Pingstkyrkan?

Pingstkyrkan har en stor variation när det gäller musikstilar och uttryck. Allt från innerliga läsarsånger till medryckande gospel. Allt får plats men ingen särskild stil dominerar.

Måste man vara kristen för att gå i kyrkan?

I Pingstkyrkan möts alla, troende, sökare och tvivlare.

Finns gudstjänster på fler språk än svenska?

Huvudspråket i kyrkan är svenska men det finns alltid tolkning till engelska och oftast till ytterligare språk på de huvudsakliga gudstjänsterna kl 11.00 varje söndag.

Du kan också välja att besöka någon av gudstjänsterna med ett annat huvudspråk än svenska. För mer information kontakta oss via e-post info@uppsalapingst.se

Hur vet man var man ska sitta i kyrkan?

När du kommer till kyrkan välkomnas du av våra värdar. Om det är något du funderar över så hjälper de mer än gärna till. Du kan välja att sitta var som helst nere i kyrksalen eller uppe på läktaren.

Kostar det pengar, inträde t ex?

Det är aldrig inträde eller någon avgift när du besöker kyrkan. Detta gäller även kostnaden för fikat i samband med gudstjänsten. Pingstkyrkan bjuder på fikat, men vill du vara med och bjuda andra så kan du ge en gåva till församlingen i anslutning till fikat.

Kan man ta med småbarn i en gudstjänst?

Det är alltid många barn med i gudstjänsterna. När ett barn är på besök eller med för första gången finns det ledare som välkomnar vid entrén till lekandet. Därifrån är det lätt att komma in i någon av samlingarna eller grupperna.

Finns det en söndagsskola i samband med gudstjänsterna?

Vanligtvis är barnen tillsammans med sina föräldrar i huvudgudstjänsten de första tjugo minuterna och sedan välkomnas de till söndagsskolan, som utgörs av en mängd olika parallella grupper och samlingar.

Kan man vara med och bidra till kyrkans arbete?

I varje gudstjänst ges det möjlighet att uttrycka generositet genom att ge en gåva till församlingens verksamhet. Det är självklart helt anonymt och frivilligt om man bidrar genom att ge en gåva.

Kan man skänka pengar med kort?

Du kan ge en gåva kontant när det ges tillfälle en bit in i gudstjänsten eller också ge en gåva med kort vid kortautomater i kyrkan. Självklart kan du också sätta in pengar vi plusgiro eller direkt in på församlingens bankkonto, alternativt swisha.

Swish: 123 602 52 74
Bankgiro: 378-4022
Plusgiro: 77304-4

Vad är budskapet i en gudstjänst?

Varje gudstjänst förmedlar ett rakt och enkelt budskap baserat på Bibeln. När du går i kyrkan under en längre tid kommer du märka att det finns budskap som stärker alla livets områden. Kyrkan är till för att ge kraft i vardagen.

Finns det nattvard i Pingstkyrkan?

När vi firar Herrens måltid präglas det av öppenhet och glädje. Nattvarden firas i anslutning till någon av Pingstkyrkans huvudgudstjänster.

Hur går nattvarden till rent praktiskt?

Nu har vi ändrat från att ha stationer där vi tog emot nattvarden av våra äldste till att få ett nattvardskit när du kommer till kyrkan som du tar själv. Om du inte är döpt eller känner det obekvämt att ta emot gåvorna är du ändå varmt välkommen att delta i bön och förbön under högtiden.

Om jag vill att någon ska be med mig - hur gör jag då?

I slutet av varje gudstjänst finns det möjlighet för dig att få hjälp i bön. I kyrkan kallas det för “förbön” och för detta finns en “förbönsplats”. Där finns ledare från kyrkan i slutet av varje gudstjänst och den som leder mötet kommer tydligt berätta när förbönsplatsen öppnar. Att gå fram för förbön är en naturlig del av livet som sökare eller troende. Även personer som varit kristna många år går fram för förbön, så du kan känna dig helt lugn. Om du vill ha ett större samtal än vad du tror ryms inom förbönsstunden i gudstjänsten, kan du hugga tag i någon av ledarna framme vid förbönsplatsen så hjälper de dig vidare.

Kontakt

Bli medlem

Namn(Obligatoriskt)
Adress(Obligatoriskt)
Medlem
magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram