Uppsala Pingst vill inte vara en vanlig kyrka för kristna, utan en kristen kyrka för vanligt folk. Tron är inte tänkbar utan gemenskap. Där troende möts finns visioner, där tänds det hopp. Allt som sker i Pingstkyrkan har syftet att ge kraft till ett positivt vardagsliv. Församlingen är platsen där vi hjälper varandra att lyckas. Kyrkan är hela livets kyrka. Alla ger något som någon annan behöver, alla behöver något som en annan kan ge.

Vi tror inte att det är upp till oss som församling att formulera vad som ska vara församlingens vision. Jesus har redan gett den visionen och det uppdraget och vi hittar det i Matteus 28:18-20 där han säger:

”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

 

Allt som församlingen gör satsar mot att människor ska få möta Jesu kärlek. I Bibeln står det att om du erkänner Jesus som herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli räddad. Det är inte svårare än så. Gud är bara en bön bort.

Om du funderar på de här sakerna kan det vara skönt att få prata med andra som känt Jesus längre. Oavsett hur dina funderingar går vore det fantastiskt kul om du ville komma till Pingstkyrkan. Vi vill gärna träffa dig!

Lite historik

Uppsala pingst startades 21 september 1916 och lokalerna där kyrkan är nu byggdes 1967 och omfattar hela fastigheten med entré mot S:t Persgatan. Egentligen är kyrkan som viken samlingssal som helst. Det är inte byggnaden som är ”kyrkan”. Kyrkan är människorna som möts för att fira gudstjänst. Men självklart återspeglas livet och myllret i lokalerna där kyrkan möts. I tre plan plus källaren ryms samlingssalar, kontor, kafé, föreläsningsrum med multimedia, parkeringsgarage och mycket mer.

Samarbetskyrkor

Kyrkan har alltid varit ”glokal”. Lokalt förankrad och samtidigt bärare av en global vision. Konkret syns detta genom att församlingen är aktiv både regionalt, nationellt och internationellt.

Uppsala Pingst är en del av Pingst fria församlingars nätverk i Sverige och i Stockholm-Uppsalaregionen. Internationellt räknas församlingen som en del av den pingstkarismatiska rörelsen som räknar mer än en halv miljard människor.

Allra närmast på hemmaplan finns ett växande och nära samarbete mellan några församlingar. Pastorerna möts varje vecka, vissa anställningar är delade i ett gemensamt tänkande. En win-win situation där varje enskild församling gynnas av den större enhetens styrka i den egna lokala verksamheten.

magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram